Untitled Document
Untitled
Untitled Document
Untitled Document
THIRUKKURAL
THIRUKKURAL
 Book Name
:
തിരുക്കുറള്‍
 Category  
:
Divotional
 Author
:
Thiruvalluvar
 Publisher
:
Dronacharya
 Price      590

തിരുവള്ളുവര്‍ എന്ന എക്കാലത്തെയും മഹാജ്ഞാനിയുടെ രചന. ബൈബിള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലോക ഭാഷകളിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം. 2000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു ഏതോ മഹാകാലത്തില്‍ ജന്മമെടുത്ത ഈ ജ്ഞാനിയുടെ മൊഴികള്‍ ഇന്നും മുത്തുകള്‍ തന്നെ.

AGRICOSKERALA - 19th B.Sc ( Agri: ) batch of College of Agriculture, Vellayani, Trivandrum

Face Book Link

Web Master

Vijayan K

You are visitor